top of page
Publikácie Katedry hudby PF KU v Ružomberku
Monografie   |   Zborníky   |   Noty   |   CD nosiče

Musica Mediaeva Liturgica IV : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 1. júna 2022

Janka Bednáriková (ed.)

Ružomberok : Verbum, 2023277 s.

ISBN 978-80-561-1030-0

IMG_20210218_0002.jpg

Musica Mediaeva Liturgica III : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 6. - 7. mája 2019

Janka Bednáriková (ed.)

Ružomberok : Verbum, 2020182 s.

ISBN 978-80-561-0770-6

Musica Mediaeva Liturgica II : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 3. - 4. júna 2015

Rastislav Adamko (ed.)

Ružomberok : Verbum, 2016222 s.

ISBN 978-80-561-0356-2

Duchovná pieseň v dejinách slovenskej hudby: zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného dňa 26. októbra 2011

Rastislav Adamko (ed.)

Ružomberok : Verbum, 2016222 s.

ISBN 978-80-8084-763-0

O, Maria, laude digna : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 3. - 4. mája 2011 v Ružomberku

Rastislav Podpera (ed.)

Ružomberok : Verbum, 2011

154 s. ISBN 978-80-8084-762-3

Musica Mediaeva Liturgica : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 4. - 5. mája 2010

Rastislav Adamko (ed.)

Ružomberok : Verbum, 2010

241 s. ISBN 978-80-8084-597-1

Musica sacra, quo vadis? : zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal 12. októbra 2010 v Ružomberku

Rastislav Podpera (ed.)

Ružomberok : Verbum, 2011

65 s. ISBN 978-80-8084-731-9

Musica et educatio II : zborník z celoslovenskej konferencie doktorandov, ktorá sa konala 22. - 23.11.2010 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty v Ružomberku

Ružomberok : Verbum, 2011

199 s. ISBN 978-80-8084-696-1

Interpretačné kurzy 2010 - 2011 : zborník príspevkov z interpretačných kurzov konaných v Ružomberku v rokoch 2010 - 2011

Zuzana Zahradníková (ed.)

Ružomberok : Verbum, 2011

109 s. ISBN 978-80-8084-764-7

Interpretačné kurzy : zborník prednášok z Interpretačných kurzov v hre na klavíri, organe a v sólovom speve pre študentov pedagogických fakúlt 2006 - 2008

Miriam Žiarna (ed.)

Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2009

149 s. ISBN 978-80-8084-500-1

Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 26 - 28. októbra 2006

Janka Bednáriková (ed.)

Ružomberok : Verbum, 2009

110 s. ISBN 978-80-8084-525-4

bottom of page