top of page
Bakalárske štúdium

Katedra hudby PF KU ponúka štúdium v týchto bakalárskych študijných programoch:

  • Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii s iným predmetom v dennej forme

  • Učiteľstvo hudobného umenia - jednopredmetový študijný program so zameraním: hra na organe, hra na klavíri a sólový spev v dennej a externej forme

Informácie o jednotlivých predmetov, ktoré sa v rámci štúdia vyučujú, nájdete v brožúre Informácie o štúdiu.

Súčasťou štúdia je aj možnosť spievať v univerzitnom zbore Benedictus a vokálnom telese Schola Cantorum Rosenbergensis.

Pre všetkých uchádzačov o štúdium je podmienkou prijatia úspešné vykonanie talentovej skúšky.

Bližšie informácie o podmienkach a priebehu talentových skúšok nájdete v sekcii Talentové skúšky.

bottom of page