top of page
Publikácie Katedry hudby PF KU v Ružomberku
Monografie   |   Zborníky   |   Noty   |   CD nosiče

V prípade záujmu o zakúpenie našich publikácii nás kontaktujte.

Missale Notatum Lundense. Pars Aestivalis 

Rastislav Adamko (ed.)

Berlin : Peter Lang 2022

773 s. ISBN 978-3-631-85830-1

historicky_prehlad_vyucovania.jpg

Historický prehľad vyučovania gregoriánskeho chorálu na území dnešného Slovenska od stredoveku po súčasnosť

Janka Bednáriková

Ružomberok : Verbum 21018.

112 s. ISBN 978-80-561-0611-2

Obalka-02-7 titulka.png

Hudobná kultúra v Brodne so zameraním na Dychový súbor Brodňanka

Jozef Horvát

Ružomberok : Verbum, 2022

86 s. ISBN 978-80-561-0974-8

Publikácia predstavuje pohľad do hudobných dejín obce Brodno (v súčasnosti mestská časť Žiliny). Autor stručne charakterizuje dejiny cirkevnej hudby v obci (osoba ludirectora), ochotníckeho divadla, estrád, publikuje jedinú známu zachovanú ľudovú pieseň z obce a venuje sa hudobným zoskupeniam v obci - predovšetkým Dychovému súboru Brodňanka. V publikácii nechýba ani vývin dychovej hudby v Žiline, Kysuckom Novom Meste a v okolitých obciach.

Objednávky adresujte na knihy.horvat@gmail.com

bednarikova_krusinska_obal_prinos_lydie_blahovej.jpg

Prínos Lýdie Blahovej v oblasti etnografického výskumu v rokoch 1966-2014

Janka Bednáriková - Martina Krušinská

Ružomberok : Verbum, 2020

91 s. ISBN 978-80-561-0795-9

Kniha sumarizuje etnografickú prácu Lýdie Blahovej, vedeckej a pedagogickej pracovníčky

na Katedre hudby PF KU v Ružomberku. Svojou etnografickou činnosťou Lýdia Blahová prispela

k vzniku Centra etnografie a umenia (C-et-art) pri KHU PF KU v Ružomberku.

Muzilienka_kniha_obal-2019.jpg
estetika.jpg
IMG_20210218_0001.jpg
Krusinska-prienik3.jpeg

Muzilienka

hudobné stretnutia s deťmi batolivého veku 1+

Martina Krušinská

Ružomberok : Verbum, 2019

90 s. ISBN 978-80-561-0652-5

Úvod do hudobnej estetiky

Učebné texty

Miriam Matejová

Ružomberok : Verbum, 2019

96 s. ISBN 978-80-561-0709-6

Náuka o hudobných formách

Rastislav Adamko

Ružomberok : Verbum, 2019

182 s. ISBN 978-80-561-0678-5

Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku

Eva Veselovská - Rastislav Adamko - Janka Bednáriková

Bratislava : Slovenská muzikologická spoločnosť : Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 2017

279 s. ISBN 978-80-89135-38-7

Príprava na pedagogický výstup zo spevu

Miriam Žiarna - Martina Procházková

Ružomberok : Verbum : Katolícka univerzita, 2017

109 s. ISBN 978-80-561-0429-3

Graduale Cassoviense (s. XVI in.) : liturgicko-muzikologická štúdia

Rastislav Adamko - Eva Veselovská

Ružomberok : VERBUM : Katolícka univezita, 2016

316 s. ISBN 978-80-561-0403-3

Graduale Nitriense (s. XVI) : facsimile

Rastislav Adamko et aliae

Ružomberok : VERBUM : Katolícka univezita, 2016

372 s. ISBN 978-80-561-0418-7

Graduale Nitriense (s. XVI) : liturgicko-muzikologická štúdia

Rastislav Adamko et aliae

Ružomberok : VERBUM : Katolícka univezita, 2016

252 s. ISBN 978-80-561-0417-0

Teória hlasovej výchovy

Miriam Žiarna

Ružomberok : Verbum : Katolícka univerzita, 2015, druhé rozšírené vydanie

180 s. ISBN 978-80-561-0255-8

Gregoriánsky chorál v kontexte dejín európskej liturgickej hudby

Janka Bednáriková

Ružomberok : Verbum, 2011

171 s. ISBN 978-80-8084-756-2

Cirkevná hudba v Ružomberku v 19. a 20. storočí

Zuzana Zahradníková

Ružomberok : Verbum, 2011

114 s. ISBN 978-80-8084-759-3

Prienik tradície a súčasnosti. Tvorivá dielňa, 3. Múzický fortieľ

Martina Krušinská, Jaroslava Zeleiová, Marta Bošelová, Pavol Rusko

Ružomberok : Verbum, 2011

13 s. ISBN 9788080847715

Krusinska-prienik.jpeg

Prienik tradície a súčasnosti. Tvorivá dielňa, 5. Kumšt v remesle a v muzike

Martina Krušinská, Marta Bošelová, Pavol Rusko

Ružomberok : Verbum, 2011

15 s. ISBN 9788080847739 

Krusinska - hudobno terapeut.jpg

Hudobno-výchovné a hudobno-terapeutické moduly

Martina Krušinská, Jaroslava G. Zeleiová

Ružomberok : PF KU, 2011

167 s. ISBN 978-80-8084-765-4

Interpretácia sopránových partov v sakrálnej tvorbe autorov žijúcich na území Slovenska v období baroka a klasicizmu

Miriam Žiarna

Ružomberok : Verbum, 2011

127 s. ISBN 978-80-8084-743-2

Stredoveké notované pamiatky v Knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči

Janka Bednáriková

Ružomberok : Verbum, 2010

148 s. ISBN 978-80-8084-596-4

Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v archívno-knižničných fondoch Bardejova, Prešova a Levoče

Janka Bednáriková

Ružomberok : Verbum, 2010

190 s. ISBN 978-80-8084-595-7

Cvičebnica z teórie hudby: pomocný učebný text pre poslucháčov I. ročníka PEP

Miriam Matejová

Ružomberok : Verbum, 2010

66 s. ISBN 978-80-8084-588-9

Výchova k hudbe v škole Márie Montessoriovej: podnety pre teóriu a prax hudobnej výchovy v alternatívnych a inovatívnych modeloch škôl na Slovensku

Martina Krušinská

Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009

116 s. ISBN 978-80-8084-427-1

Výskum, prezentácia a propagácia hudobnej pozostalosti Jozefa Chládka (1856 - 1928) - ružomberského regenschóriho a skladateľa

Miriam Matejová

Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2008

87 s. ISBN 978-80-8084-331-1

Spišský antifonár

Rastislav Adamko - Eva Veselovská - Juraj Šedivý

Ružomberok : Katolícka univerzita, 2008

678 s. ISBN 978-80-8084-360-1

Základy hudobnej náuky

Miriam Matejová - Zuzana Zahradníková

Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2008

78 s. ISBN 978-80-8084-354-0

Cvičebnica z hudobnej náuky

Miriam Matejová - Zuzana Zahradníková

Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2008

45 s. ISBN 978-80-8084-355-7

Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426 = Graduale scepusiense Georgii de Kesmark anni 1426

Amantius Akimjak - Rastislav Adamko - Janka Bednáriková

Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2006

605 s. ISBN 80-8084-053-9

bottom of page