top of page
logo-KH-cier.png
Autor loga: Jozef Horvát

    História Katedry hudby sa začala písať už za existencie Pedagogického inštitútu sv. Ondreja, ktorý patril pod Trnavskú univerzitu. V akademickom roku 1997/98, kedy vznikla Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja (ďalej len KPF) patriaca pod Žilinskú univerzitu, odborná skupina hudobnej výchovy sa zaradila do Katedry umeleckej a pohybovej výchovy, ktorá združovala odbor hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy. Od akademického roku 1998/99 existovala Katedra hudobnej výchovy ako samostatná katedra. Novú kapitolu začala Katedra hudby písať v roku 2000, kedy sa stala jednou z katedier novovzniknutej Katolíckej univerzity, jedinej svojho druhu na Slovensku. Viac v sekcii História.

 

   Okrem vzdelávania študentov a pedagogickej činnosti sa KH počas celej svojej existencie aktívne podieľa na kultúrnych akciách nielen na pôde univerzity, ale aj v rámci mesta. Najbohatšou činnosťou sa prezentoval univerzitný spevácky zbor Benedictus, ktorý pravidelne účinkuje na slávnostnom otvorení a ukončení akademického roka, slávnostných sv. omšiach, a Schola Cantorum Rosenbergensis, ktorá spolu s univerzitným zborom reprezentovala školu i mesto na domácich i zahraničných súťažiach a festivaloch. Pedagógovia a študenti KH vytvorili tradíciu verejných koncertov, (medzi ktoré už dlhé roky patrí Adventný koncert, Koncert duchovnej hudby, Noc hudby a iné), interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou Študentská umelecká činnosť a vedeckej konferencie Ars et educatio.

   Členovia katedry spolupracovali aj s inými katedrami KU (napr. s Katedrou slovenského jazyka a literatúry, Katedrou výtvarného umenia, Katedrou predškolskej a elementárnej pedagogiky), so Základnou umeleckou školou Ľ. Fullu, ako aj s inými hudobnými telesami v Ružomberku. Pedagógovia sa popri pedagogickej práci venujú i umeleckej činnosti, účinkujú ako sólisti (klavír, organ, husle, spev), korepetítori, dirigenti, komorní hráči.

 

   Okrem hlavného cieľa KH vychovať kvalifikovaných a odborných pedagógov, je cieľom aj praktická príprava študentov na miesta kantorov a chrámových organistov, ktorí budú mať prehľad a základné vedomosti a zručnosti v hre na organe, vedení zboru a znalosti liturgiky, a ktorí budú zvyšovať úroveň cirkevnej a liturgickej hudby v slovenských chrámoch.

Nástrojové vybavenie katedry

   Na Katedre hudby máme k dispozícii niekoľko pianín, klavírov, dva digitálne organy a dva píšťalové organy.

Píšťalový organ

Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku

Rieger Orgelbau, 2011

Počet registrov: 25

Manuály: II/P

 

Dispozícia:

I. MANUÁL                       II. MANUÁL                      PEDÁL

8´  Principal                      8´  Hohlflöte                     16´  Subbas

8´  Konzertflöte                8´  Gambe                          8´  Octavbass

8´  Viola                              8´  Voix céleste                  8´  Cello

8´  Holzgedackt                8´  Bourdon                       8´  Gedacktbass

4´  Octave                          4´  Traversflöte                 4´  Choralbass

4´  Blockflöte                    4´  Dulciana                      16´  Fagott

2´  Superoctave               2 2/3´ Sesquialtera

1 1/3´ Mixtur                     2´  Flöte

8´  Trompete                   2´  Plein Jeu

                                          8´  Oboe

                                          Tremulant

Spojky: II/I, I/P, II/P, II/II 16'

Doplnkové zariadenia: REA Combination System

Poznámka: červenou vyznačené registre ešte nie sú k dispozícii.

Fotografie: Anton Kulan, T2.sk

Píšťalový organ

Organová sieň, Nám. A. Hlinku č. 60, Ružomberok

Rieger-Kloss Krnov, op. 3397

Počet registrov: 9

Manuály: II/P

 

Dispozícia:

I. MANUÁL                       II. MANUÁL                      PEDÁL

8´ Kryt                              8´ Fl. trubicová                16´ Subbas

4´ Principál                      4´  Kopula                          8´ Oktáva

2´  Flétna                          2´ Principál                       4´  Chorálbas

3-4x  1 1/3´ Mixtúra         1-3x  2 2/3´ Sesquialtera            

 

Fotografie: Anton Kulan, T2.sk

Klavíre

T2.sk_001.jpg
T2.sk_004-1.jpg

Niečo o našej katedre

bottom of page