top of page
Doktorandské štúdium

Katedra hudby PF KU ponúka štúdium v tomto doktorandskom študijnom programe:

  • Didaktika hudby

Informácie o študijnom programe a témy dizertačných prác nájdete na stránke Pedagogickej fakulty KU.

Bližšie informácie o podmienkach a priebehu prijímacieho konania nájdete v sekcii Prijímacie konanie.

Súčasťou štúdia je aj možnosť spievať v univerzitnom zbore Benedictus a vo vokálnom telese Schola Cantorum Rosenbergensis.

bottom of page