top of page

doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

Vedúca katedry

e-mail: zuzana.zahradnikova@ku.sk

prof. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD.

e-mail: rastislav.adamko@ku.sk

doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

e-mail: janka.bednarikova@ku.sk

PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

Zástupkyňa vedúcej katedry a koordinátorka ECTS

e-mail: miriam.matejova@ku.sk

PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.

e-mail: miriam.ziarna@ku.sk

Mgr. et Mgr. art. Martina Procházková, PhD.

Tajomníčka katedry

e-mail: martina.prochazkova@ku.sk

PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

Metodička pedagogickej praxe

e-mail: martina.krusinska@ku.sk

Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.

e-mail: martin.jurco@ku.sk

​Mgr. art. Tomáš Matis, ArtD.

e-mail: matis@pianox.sk

Mgr. Alžbeta Popaďáková, PhD.

e-mail: alzbeta.popadakova@gmail.com

Mgr. art. David di Fiore

e-mail: david.difiore@ku.sk

​PaedDr. Monika Gazdaricová

e-mail: mon007.monika@gmail.com

Interní doktorandi

Mgr. Kristína Magátová, DiS. art.

e-mail: kristina.magatova696@edu.ku.sk

Členovia katedry

bottom of page