top of page

Univerzitný spevácky zbor Benedictus

  Univerzitný spevácky zbor Benedictus vznikol v roku 1997 pri vtedajšej Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku. V súčasnosti pracuje pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jeho repertoár tvoria prevažne sakrálne, menšie necyklické zborové skladby, ale aj niektoré väčšie cyklické vokálno-inštrumentálne diela (P. G. Zrunek: Missa I pro festis Natalitiis, J. B. Pergolesi: Stabat mater, W. A. Mozart: Requiem, A. Vivaldi: Gloria, G. Rossini: Petite messe solennelle (výber), Pavol Krška: Requiem, a iné.) Pri jeho zrode stáli Boris Banáry ako jeho iniciátor a Anna Halušková – jeho prvá dirigentka. V rokoch 1998 – 2015 bol hlavným dirigentom Ivan Mráz. V súčasnosti zbor pracuje pod vedením Zuzany Zahradníkovej.

Univerzitný spevácky zbor Benedictus

na slávnostnom otvorení akademického roku v septembri 2016

Univerzitný zbor Benedictus a orchester ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku

Barokový koncert (diela A. Vivaldiho), 07. mája 2017, Synagóga v Ružomberku

   Počas svojej existencie zbor realizoval desiatky koncertných vystúpení v Ružomberku a v iných slovenských mestách (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Poprad, Levoča, Košice, atď.). Svojim vystúpením obohatil viaceré významné cirkevné aj svetské podujatia celonárodného charakteru (svätá omša slávená pápežom Jánom Pavlom II. v Rožňave, Celonárodný eucharistický kongres v Bratislave, podujatie „Spoločne pre Európu“ realizované prostredníctvom telemostu Stuttgart – Žilina, Európsky festival umeleckého školstva v Poprade a i. Medzi najvýznamnejšie zahraničné umelecké aktivity patrí účasť na podujatí Dni slovenskej kultúry v Krakove, XVII. ročníku festivalu kresťanskej kultúry v Lódzi, Koncert pri príležitosti 60. Výročia založenia Slovenskej katolíckej misie v Paríži (Chrám St. Madeleine), koncertné vystúpenia v Nemecku (Mníchov) a Poľsku (Żory, Lublin).

   Univerzitný spevácky zbor Benedictus umelecky spolupracoval s viacerými slovenskými, českými a poľskými hudobnými interpretmi a telesami, s ktorými vytvoril množstvo spoločných projektov. Podieľal sa na realizácii CD nahrávok, viackrát úspešne reprezentoval Katolícku univerzitu na celoslovenských súťažiach a festivaloch. Svojou činnosťou tiež pomáha zvyšovať hudobnosť svojich členov – študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Hlavným poslaním zboru je dvíhať umeleckú úroveň súčasnej spoločnosti a v neposlednom rade rozdávať poslucháčom radosť a príjemné umelecké zážitky.

Ak máte záujem spievať v univerzitnom zbore Benedictus, ktorý je otvorený pre všetkých študentov univerzity, kontaktujte pani dirigentku doc. Zuzanu Zahradníkovú, PhD.

bottom of page