top of page

Časový harmonogram vypracovania záverečnej práce nájdete v sekcii Súbory na stiahnutie.

Zoznam obhájených záverečných prác - bakalárske, magisterské, rozširujúce št.

Bakalárske práce

Bc. 2022/1 Bc. Bukovinská Michaela, DiS. art.: Odstraňovanie najčastejších hlasových chýb na hodinách spevu v ZUŠ (školiteľ PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.) 

Bc. 2022/2 Burgr Filip: Stav organov s mechanickou traktúrou na území spišského a šarišského regiónu (školiteľ doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.) 

Bc. 2022/3 Gombitová Katarína: Rozvíjanie intonačnej čistoty speváckeho prejavu vo vyučovaní spevu v 1. ročníku primárneho stupňa v ZUŠ (školiteľ Mgr. et Mgr. art. Martina Procházková, PhD.) 

Bc. 2022/4 Mačák Kristián: Organárske diela firmy Bies v rokoch 2010 – 2020 (školiteľ doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.) 

Bc. 2022/5 Majtnerová Andrea, DiS., art.: Vyučovanie predmetu hlasová výchova v odbore hudobno-dramatické umenie na konzervatóriách v Košiciach (školiteľ PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.) 

Bc. 2022/6 Svečnjak Kristián: problém jednoduchosti hudobného jazyka populárnej hudby na konci 20. storočia (školiteľ prof. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.) 

Bc. 2021/1 Król Michal: Mariánske spevy v živej ľudovej tradícii v obci Kacvín (školiteľ prof. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.)

Bc. 2021/2 Jakubíková Natália: Využitie artificiálnej hudby na predmete slovenský jazyk a literatúra na II. stupni základnej školy (školiteľ prof. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.)

Bc. 2021/3 Lyvch Ivan: Ukrajinské ľudové piesne Zakarpatskej oblasti a ich využitie na hodinách spevu v základných umeleckých školách na Slovensku (školiteľ doc. Janka Bednáriková, PhD.)

Bc 2020/1 Halušková Zuzana: Vývoj baletu ako hudobnej formy od jeho počiatkov až po 19. storočie ((školiteľ doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.)

Bc. 2020/2 Caban Buschbacherová Salome: Využitie piesní so zimnou tematikou vo vyučovaní spevu v 1. časti 1. stupňa v ZUŠ (školiteľ Mgr. Martina Procházková, PhD.)

Bc. 2020/3 Semaníková Annamária: Muzikály v Divadle Jonáša Záborského v Prešove po roku 1990 (školiteľ PaedDr. Miriam Matejová, PhD.)

Bc. 2020/4 Podkopčanová Anna: Piesňová tvorba slovenských skladateľov venovaná deťom a jej využitie na 1. stupni v ZUŠ (školiteľ Mgr. Martina Procházková, PhD.)

Bc. 2020/5 Krivdová Júlia: Kultivovanie rečového prejavu žiakov na 2. stupni základnej školy prostredníctvom vokálnych aktivít (školiteľ Mgr. Martina Procházková, PhD.)

Bc. 2020/6 Gnidová Zuzana: Vplyv festivalu Trstenská hudobná jeseň na rozvoj estetického cítenia obyvateľov mesta Trstená a okolia ((školiteľ doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.)

Bc. 2019/1 Belková Erika: Život a tvorba Petra Machajdíka (školiteľ Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.)

Bc. 2019/2 Dančo Eugen: Mazúrky Fryderyka Chopina a ich využitie v základnom hudobnom školstve (školiteľ doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.)

Bc. 2019/3 Haľková Karolína: Rôznorodosť prístupov interpretácií Prelúdií Vlastimila Lejseka (školiteľ prof. MgA. René Adámek)

Bc. 2019/4 Jagelková Paula: Súťaž mladých spevákov organizovaná ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach (školiteľ PaedDr. Miriam Matejová, PhD.)

Bc. 2019/5 Majtánová Michaela: Folklórne súbory pôsobiace v súčasnosti v Považskej Bystrici (školiteľ PaedDr. Miriam Matejová, PhD.)

Bc. 2019/6 DiS. art. Mišenko Jozef: Zborový spev v súčasnom školskom prostredí v Košiciach (školiteľ doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.)

Bc. 2019/7 DiS. art. Mudičková Miroslava: Zvládanie strachu a trémy pri speváckom vystúpení u žiakov na primárnom stupni základného umeleckého vzdelávania v ZUŠ (školiteľ Mgr. Martina Procházková, PhD.)

2019/8 Pekárová Veronika: História a súčasnosť súkromnej základnej umeleckej školy Múza v Humennom. (školiteľ Mgr. art. Mária Detvaj Sedlárová, ArtD.)

Bc. 2018/1 DiS. art. Šimková Mária: Využitie ľudových piesní z regiónu Zemplína v edukačnom procese v ZUŠ (školiteľ Mgr. et Mgr. Martina Procházková, PhD.)
Bc. 2018/2 Bc. Moznich Radoslav, DiS. art.: Pozícia populárnej hudby v edukácii budúceho herca na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča (školiteľ Mgr. art. Mária Detvaj Sedlárová, ArtD.)
Bc. 2018/3 Radvanská Jana, DiS. art.: Hudobná a hlasová príprava v literárno-dramatickom odbore v ZUŠ (školiteľ Mgr. art. Mária Detvaj Sedlárová, ArtD.)
Bc. 2018/4 Žotaniová Kristína: Základná umelecká škola v Sečovciach (školiteľ doc. Janka Bednáriková, PhD.)
Bc. 2018/5  Tuková Alžbeta: Concerto grosso v dejinách hudby (školiteľ doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.)
Bc. 2018/6/I.  Horvát Jozef: Liturgia hodín v slovenských kancionáloch a spevníkoch pred Druhým vatikánskym koncilom (školiteľ doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.)
Bc. 2018/6/II.  Horvát Jozef: Liturgia hodín v slovenských kancionáloch a spevníkoch pred Druhým vatikánskym koncilom (školiteľ doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.)

Bc. 2017/1 Budzáková Mária: Umelecký profil Milana Nováka a jeho Romantické miniatúry (školiteľ prof. MgA. René Adámek)

Bc. 2017/2 Fabík Vladimír: História a súčasnosť speváckeho zboru Gihon (školiteľ doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.)

Bc. 2017/3 Kormaňáková Andrea: Pedagogické posolstvo F. Chopina (školiteľ Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.)

Bc. 2017/4 Pilátová Lýdia: Hudobná sonda do súčasného kultúrneho života v Poprade a okolí (školiteľ doc. Janka Bednáriková, PhD.)

Bc. 2017/5 Popaďáková Alžbeta: Klavírna tvorba Clary Schumannovej (školiteľ prof. MgA. René Adámek)

Bc. 2017/6 Stachera Matej: História a súčasnosť hudobného odboru ZUŠ Vendelína Habovštiaka v Nižnej (školiteľ PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.)

Bc. 2017/7 Takáčová Kristína: Príprava na spevácku činnosť vo vyučovaní spevu v 1. časti 1. stupňa základného štúdia v ZUŠ (školiteľ Mgr. Martina Procházková, PhD.)

Bc. 2017/8 Turčinová Alžbeta: Vznik, vývoj a súčasný stav oddelení  hry na organe a cirkevnej hudby na ZUŠ na Orave (školiteľ doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.)

Bc. 2017/9 Vlasatá Mária: Znamenny spev – charakteristický jednohlasný liturgický spev ruskej pravoslávnej cirkvi (školiteľ doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.)

Bc. 2017/10 Floreková Ingeborga: História a súčasnosť Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskej Štiavnici. (školiteľ PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.)

Bc. 2016/1  Jančáryová, G.: Klavírna tvorba Pavla Kršku

Bc. 2016/2  Lučanová, K.: Hudba ako sprievodca vývinom osobnosti dieťaťa

Bc. 2016/3  Milčáková, Ľ.: História a súčasnosť medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera v Košiciach

Bc. 2016/4  Petrasová, J.: Význam klavíra vo vybraných kantátach Bohuslava Martinů (Otvírání studánek, Mikeš z hor)

Bc. 2016/5  Petriľáková, M.: Pieseň v divadelných rozprávkach na hrade Ľubovňa          

Bc. 2016/6  Pisarčíková, M.: Implementácia nových liturgických spevov do hudobno-liturgickej praxe v dekanáte Námestovo

Bc. 2016/7  Szárazová, N.: Vybrané klavírne školy a ich uplatnenie na ZUŠ

Bc. 2015/1   Capková M.: Súťaže hudobných odborov organizované štátnymi ZUŠ v Žilinskom kraji

Bc. 2015/2   Čertík, P.: Organy v dekanáte Prievidza

Bc. 2015/3   Fudalyová J.: Ľudové tradície a zvyky v goralskej oblasti severného Spiša

Bc. 2015/4   Janotková, E.: Igor Dibák v kontexte súčasnej slovenskej tvorby

Bc. 2015/5   Kamenická, A.: Vývoj interpretácie Chopinových etúd od roku 1927 po súčasnosť

Bc. 2015/6   Kopecká, M.: História a súčasnosť Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi so zameraním na spevácke oddelenie

Bc. 2015/7   Lucká, S.: Prehľad hudobno-kultúrnych podujatí v regióne Liptov a Orava

Bc. 2015/8   Nehila, O.: História a súčasnosť speváckeho oddelenia Základnej umeleckej školy v Sabinove 

Bc. 2015/9   Pekarčík, P.: Litánie ako hudobný druh

Bc. 2015/10  Piekielnicka, M.: História a súčasnosť liturgickej hudby v etiópskej cirkvi

Bc. 2015/11  Salva, L.: Píšťalový organy v novostavbách kostolov na Slovensku po roku 1989

Bc. 2015/12  Turáková, A.: Hudobný život v Lipanoch so zameraním na súčasnosť

Bc. 2015/13  Valachová, J.: Metodické postupy naštudovania detských piesní v anglickom jazyku pre deti predškolského a mladšieho školského veku.(PEP)

Bc. 2015/14  Vilhanová, M.: Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve

Bc. 2015/15 I.  Líšková, O.: Hudba v živote Hildegardy von Bingen

Bc. 2015/15 II. Líšková, O.: Hudba v živote Hildegardy von Bingen

Bc. 2014/1    Cibulková, E.: Hudobné podujatia organizované Galériou Ľudovíta Fullu v Ružomberku po roku 1990

Bc. 2014/2    Gottsteinová, D.: Hnúšťanský akord – vedomostná súťaž žiakov ZUŠ na Slovensku v predmete hudobná náuka

Bc. 2014/3    Kentoš, M.: Význam spoločenských aktivít speváckych zborov pri motivácii ich členov

Bc. 2014/4    Kordiaková, M.: Osobnosť učiteľa klavíra na ZUŠ a jeho spolupráca s rodičmi

Bc. 2014/5    Novikas, A.: Nury Chalmamedov – skladateľ ,,očarený púšťou“

Bc. 2014/6    Polomská, V.: Bojnická perla – celoslovenská súťaž v populárnom speve

Bc. 2014/7    Popaďáková, T.: Folklórne tradície v obci Parchovany

Bc. 2014/8    Sobolčíková – Chodelková, L.: História a súčasnosť speváckeho oddelenia Základnej umeleckej školy Michala Vileca v Bardejove

Bc. 2014/9    Vandžurová, M.: 20 rokov Zboru sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach

Bc. 2014/10  Várošová, A.: 10. Výročie ŠUČ – celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou

Bc. 2013/1    Bačkor, M.: Vladimír Grieš – výrobca ľudových hudobných nástrojov z dolného Liptova

Bc. 2013/2    Bieľaková, M.: Ľudové hudobné tradície goralských rodín v Lendaku

Bc. 2013/3    Herdová, A.: Charakteristické prvky J. Hatríka, I. Zeljenku a i. Valentu v klavírnej tvorbe pre deti

Bc. 2013/4    Horváthová, H.: Pedagogický profil Ludmily Šomorjaiovej

Bc. 2013/5    Kurtulík, M.: Amatérske hudobné zoskupenia v meste Ružomberok so zameraním na súčasnosť

Bc. 2013/6    Reichlová, M.: George Gerschwin ako inšpirácia v klavírnej tvorbe Vlastimila Lejseka

Bc. 2013/7    Sameliaková, A.: Klavírne prelúdia v tvorbe F. Chopina a C. Debussyho

Bc. 2013/8    Svrčková, S.: Vybrané árie antiche v pedagogickom procese na II. stupni ZUŠ

Bc. 2013/9    Šnapko, M.: Univerzitný zbor Benedictus z pohľadu jeho člena

Bc. 2013/10  Štrbka, J.: Stav liturgickej hudby vo vybraných farnostiach spišskoštiavnického dekanátu

Bc. 2012/1     Pašková, M.: Dejiny duchovnej hudby v Liptovskom Mikuláši

Bc. 2012/2     Priesolová, M.: Hudobný život v meste Ružomberok so zameraním na  súčasnosť

Bc. 2012/3     Pustowková, E.: Umelecká spolupráca M. Lapšanského a P. Toperczera v oblasti klavírneho dua

Bc. 2012/4     Reľovská, M.: Študijný odbor 02287-spev na Konzervatóriu v Košiciach       

Bc. 2012/5     Spišáková, M.: Tvorba slovenských skladateľov pre klavírne duo a jej využitie v komornej hre na ZUŠ a konzervatóriách

Bc. 2012/6     Šimková, J.: Ľudové piesne v pedagogickom procese v ZUŠ a ich využitie v dramatickom pásme výchovných koncertov

Bc. 2012/7     Tóthová, I.: Činnosť Kruhov priateľov hudby na Slovensku ako významný kultúrno-osvetový fenomén

Bc. 2012/8     Uhrinová, M.: Hudobné podujatia organizované v letohrádku Dardanely v Markušovciach v rokoch 1985-2010                 

Bc. 2012/9     Uličná, L.: Folklórne tradície v obci Martinček

Bc. 2012/10   Zuberská, K.: Tridsať rokov ZUŠ v Tvrdošíne

Bc. 2012/11   Pavligová, S.: História a súčasnosť speváckeho zboru Laudamus (dodatočne zaregistrovaná)

Bc. 2012/12   Ščigulinská, I.: ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Lubovni (dodatočne zaregistrovaná)

Bc. 2012/13   Vaňugová, J.: Hudobno-folklórne tradície v obci Zuberec(dodatočne zaregistrovaná)

Bc. 2011/1      Balážecová, V.: Hudobná analýza a zápis spevov Spišského antifonára do databázy Cantus (ff. 131-195).

Bc. 2011/2      Benko, Z.: Klavírna tvorba B. Bartóka inšpirovaná slovenskou ľudovou hudbou

Bc. 2011/3      Bistarová, M.: Interpretačný pohľad na Beethovenovu Sonátu ,,Appassionata“ op. 57

Bc. 2011/4/I.  Brišová, I.: Súčasné možnosti prezentácie speváckych zborov v oravskom regióne

Bc. 2011/4/II. Brišová, I.: Súčasné možnosti prezentácie speváckych zborov v oravskom regióne

Bc. 2011/5      Dančová, L.: Hudobná analýza a zápis spevov Spišského antifonára do atabázy Cantus (ff. 66-130.)

Bc. 2011/6      Dobrovič, M.: Liturgické spevy vo farnosti Klčov po roku 1989.

Bc. 2011/7      Duda, J.: Živá tradícia spevov využívaných pri slávení liturgie eucharistie v byzantsko-slovanskom obrade na Východnom Slovensku.

Bc. 2011/8      Fernezová, Z.: Hudobná analýza a zápis spevov Spišského antifonára do databázy Cantus (ff. 1-65).

Bc. 2011/9      Gödri, J.: Život a dielo Jána Valacha

Bc. 2011/10    Horáčková, I.: Charles Valentin Alkan - zabudnutý klavírny génius 19. storočia

Bc. 2011/11     Ilko, M.: Hudobná analýza a zápis spevov Spišského antifonára do databázy Cantus (ff. 196-260).

Bc. 2011/12     Ištván, M.: Hudobný život Skačianskej farnosti.

Bc. 2011/13     Karcolová, A.: Duchovná pieseň v tvorbe slovenských skladateľov 20.storočia a jej využitie v pedagogickom procese na ZUŠ

Bc. 2011/14     Krajčovičová, J.: Špecifiká vyučovania klasického a moderného spevu v ZUŠ

Bc. 2011/15     Kukľová, M.: Využitie árií antiche v pedagogickom procese v ZUŠ

Bc. 2011/16     Milo, M.: Legendy rockovej hudby 60. a 70. rokov minulého storočia a ich význam v súčasnosti

Bc. 2011/17      Molová, K.: Význam súťaží v oblasti klavírneho dua pre mladú hudobnú  generáciu. Dvořákov Lipník a Per quattro mani

Bc. 2011/18     Poláčková, L.: F. Liszt ako klavirista a skladateľ

Bc. 2011/19     Stanková, G.: Dejiny ZUŠ v Spišskom Podhradí

Bc. 2011/20    Uličný, T.: Zvyšovanie efektivity husľovej hry na základnom stupni s využitím českých a slovenských husľových škôl

Bc. 2011/21     Vargová, M.: Zbigniew Preisner – život a tvorba

Bc. 2011/22     Záhradník, J.: Píšťalový organ vo farnosti Klčov

Bc. 2011/23     Lichvanová, M.: Detská klavírna tvorba Eugena Suchoňa pri príležitosti jeho 100. výročia narodenia (dodatočne zaregistrovaná)

Bc. 2010/1     Bandurová, E.: Komparácia vybraných vydaní a nahrávok  temperovaného klavíra J. S. Bacha

Bc. 2010/2/I.  Bohucký, M.: Organy vo farnostiach Tvrdošín a Námestovo

Bc. 2010/2/II. Bohucký, M.: Organy vo farnostiach Tvrdošín a Námestovo

Bc. 2010/3/I.  Girgová, P.: Ľudová hudobná tradícia v obci Lendak

Bc. 2010/3/II. Girgová, P.: Ľudová hudobná tradícia v obci Lendak

Bc. 2010/4/I.  Hájniková (Gärtnerová) Z.: Vokálno-intonačné činnosti v hudobnej náuke na 1. stupni ZUŠ

Bc. 2010/4/II. Hájniková (Gärtnerová) Z.: Vokálno-intonačné činnosti v hudobnej náuke na 1. stupni ZUŠ

Bc. 2010/5/I.  Hudeková, M.: Folklórne tradície v obci Čičmany

Bc. 2010/5/II. Hudeková, M.: Folklórne tradície v obci Čičmany

Bc. 2010/6/I.  Hypiusová (Kulichová), Z.: Stav liturgickej hudby v dekanáte Prievidza.

Bc. 2010/6/II. Hypiusová (Kulichová), Z.: Stav liturgickej hudby v dekanáte Prievidza.

Bc. 2010/7/I.  Ilečko, T.: Progresívne tendencie v modernej populárnej hudbe 60.a 70. rokov 20. storočia

Bc. 2010/7/II. Ilečko, T.: Progresívne tendencie v modernej populárnej hudbe 60.a 70. rokov 20. storočia

Bc. 2010/8/I.  Jasenčáková (Eckertová), I.: Stav liturgickej hudby vo farnosti Lendak

Bc. 2010/8/II. Jasenčáková (Eckertová), I.: Stav liturgickej hudby vo farnosti Lendak

Bc. 2010/9/I.  Kovalčíková, Z.: Hudobný skladateľ Milan Novák a jeho inštrumentálna tvorba pre deti

Bc. 2010/9/II. Kovalčíková, Z.: Hudobný skladateľ Milan Novák a jeho inštrumentálna tvorba pre deti

Bc. 2010/10/I. Mažáriová, M.: Folklórny súbor Lúčik, vznik, činnosť a prínos v rámci spoločenského a kultúrneho rozvoja mesta Turčianske Teplice

Bc. 2010/10/II.Mažáriová, M.: Folklórny súbor Lúčik, vznik, činnosť a prínos v rámci spoločenského a kultúrneho rozvoja mesta Turčianske Teplice

Bc. 2010/11/I. Pavličková, Z.: ,,Neznáma“ klavírna tvorba Franza Liszta

Bc. 2010/11/II.Pavličková, Z.: ,,Neznáma“ klavírna tvorba Franza Liszta

Bc. 2010/12/I. Pecuchová, K.: Folklórne tradície v bardejovskom okrese

Bc. 2010/12/II.Pecuchová, K.: Folklórne tradície v bardejovskom okrese

Bc. 2010/13/I. Pišteková, Z.: Význam Chopinových mazuriek v klavírnej literatúre

Bc. 2010/13/II.Pišteková, Z.: Význam Chopinových mazuriek v klavírnej literatúre

Bc. 2010/14/I. Rakár, M.: Organy v dekanáte Liptovský Mikuláš

Bc. 2010/14/II.Rakár, M.: Organy v dekanáte Liptovský Mikuláš

Bc. 2010/15/I. Tóthová, R.: Princíp tvorivosti a aktivity v hudobnej výchove

Bc. 2010/15/II.Tóthová, R.: Princíp tvorivosti a aktivity v hudobnej výchove

Bc. 2010/16/I. Vojková, N.: Folklórne tradície v obci Krpeľany

Bc. 2010/16/II. Vojková, N.: Folklórne tradície v obci Krpeľany

Bc. 2010/17     Záhorská (Kostolenská) Lenka: Vznik a vývoj kantáty v období baroka

chýba                         

Brtková, L.: Folklórne tradície v obci Martinček

chýba                         

Križanová, A.: Rajecká dolina a jej folklórne zvyky so zameraním na Rajeckú Lesnú

chýba                         

Kušnírová, S.: Slovenská ľudová kultúra Krásnej Lúky a jej okolia

Bc. 2009/1   Brandisová, J.: Slovenská organová hudba v 20. storočí

Bc. 2009/2   Bystrianska, L.: Folklórne tradície v Hrušove

Bc. 2009/3   Cvancigerová, K.: Ľudová hudobná tradícia v regióne Horná  Torysa

Bc. 2009/4   Hanečáková O.: Cirkevná hudba v okrese Stará Ľubovňa

Bc. 2009/5   Hanzely Š.: Ľudová hudobná tradícia stredného a dolného Spiša

Bc. 2009/6   Hollá E.: Detská pieseň v tvorbe L. Burlasa, T. Hirnera, D. Kardoša  a jej využitie v pedagogickom procese na ZUŠ

Bc. 2009/7/I. Hutyrová J.: Hudobná zložka v pohybovo-dramatickom prejave dieťaťa so zameraním na využitie v základnej umeleckej škole

Bc. 2009/7/II.Hutyrová J.: Hudobná zložka v pohybovo-dramatickom prejave dieťaťa so zameraním na využitie v základnej umeleckej škole

Bc. 2009/8    Izraelová D.: Význam a prínos speváckej súťaže Mikuláša Schneidra Trnavského pre umelecký rast pre študentov spevu

Bc. 2009/9    Jakubová Ľ.: Stav liturgickej hudby v dekanáte Košice – Západ

Bc. 2009/10  Jarabicová - Golisová A.: Základná umelecká škola Jozefa Potočára v Čadci

Bc. 2009/11  Knapiková, M.: Ľudová hudobná kultúra v obci Plavnica

Bc. 2009/12  Kummer F.: Zrod a vývoj klavíra v rokoch 1709 - 1770

Bc. 2009/13  Lehocký M.: Gitara – najpopulárnejší hudobný nástroj, záujem o ňu ako pozitívna realizácia v dnešnom svete

Bc. 2009/14  Mikundová Z.: Jozef Suk a jeho klavírna tvorba

Bc. 2009/15/I.  Olejníková M.: Organy v Prešove

Bc. 2009/15/II. Olejníková M.: Organy v Prešove

Bc. 2009/15/III.Olejníková M.: Organy v Prešove

Bc. 2009/16    Pilná E.: Interpretácia sopránového partu od G. F. Händla v oratóriu Mesiáš

Bc. 2009/17/I. Plevák, J.: Organy na povodí Bielej vody a ich súčasný stav

Bc. 2009/17/II.Plevák, J.: Organy na povodí Bielej vody a ich súčasný stav

Bc. 2009/18    Sabadková, L.: Ľudová hudobná kultúra v Nemšovej

Bc. 2009/19    Sádovská M.: Vznik a vývoj slovenského muzikálu a filmu

Bc. 2009/20    Sontágová J.: Cirkevná hudba v meste Prešov

Bc. 2009/21    Škrváňová A.: Vznik a vývoj oratória

Bc. 2009/22    Ťavodová J.: Pieseň Bohuslava Martinů a jej využitie pedagogickom procese v ZUŠ.

Bc. 2009/23    Vagáňová T.: Vývoj a tradície zborového spevu na Kysuciach.

Bc. 2009/24    Vaňová M.: ZUŠ Dezidera Kardoša a jej prínos pre kultúrny život mesta Bánovce nad Bebravou.

Bc. 2009/25/I. Vargová H.: Folklórne prvky v tvorbe Franza Liszta.

Bc. 2009/25/II.Vargová H.: Folklórne prvky v tvorbe Franza Liszta.

Bc. 2009/26    Žiačiková J.: Romantická pieseň v tvorbe Antonína Dvořáka.

Bc. 2009/27    Fukasová, M.: Stav liturgickej hudby v dekanáte Spišské Podhradie.(dodatočne zaregistrovaná)

chýba              Pollák, M.: Folklórny život v okolí Levoče so zameraním na súbor Levočan.

Bc. 2008/1  Barčovská K.: Význam didaktickej hry vo vyučovaní hudobnej teórie a jej využitie v metodike klavírnej hry pri príprave mladších žiakov.

Bc. 2008/2  Biroš F.: Možnosti integratívnej pedagogiky na prvom stupni základných škôl.

Bc. 2008/3  Cingelová A.: Hudobný zážitok u detí predškolského veku.

Bc. 2008/4  Čierniková D.: Wagnerové názory na hudobnú drámu.

Bc. 2008/5  Čurmová M.: Filozofické a pedagogické princípy metódy Suzuki

Bc. 2008/6  Dzurjanin, M.: Stav liturgickej hudby vo vranovskom dekanáte.

Bc. 2008/7  Džurbalová M.: Predstavitelia slovenskej hudobnej pedagogiky – Frico Kafenda a Anna Kafendová

Bc. 2008/8  Forgáčová M.: Dejiny cirkevného hudobného školstva v Levoči so zameraním na 17. A 18. storočie.

Bc. 2008/9  Frimmelová Ľ.: Hudobný rozvoj detí do troch rokoch.

Bc. 2008/10 Gȍmȍryová T.: Využitie rôznorodých piesňových námetov v tvorivom hudobnom zamestnaní v MŠ. (PEP)

Bc. 2008/11 Grúňová B.: Vplyv kontrastných hudobných žánrov na formovanie osobnosti v období dospievania.

Bc. 2008/12  Holečková V.: Stručný prehľad vývoja opery v Baroku a v Klasicizme.

Bc. 2008/13  Janoťák Š.: Nápevy na modlitby veriacich.

Bc. 2008/14  Jánoš, P.: Organy v banskobystrickej diecéze.

Bc. 2008/15  Kanaliková, M.: História a súčasnosť detského folklórneho súboru Kelčovan.

Bc. 2008/16  Klempár S.: Význam a špecifiká výchovy speváka v 21. storočí.

Bc. 2008/17  Kurtulíková S.: Význam hlasovej výchovy pre hlasovú hygienu učiteľa na druhom stupni základnej školy.

Bc. 2008/18  Lichvan R.: Pedagogická a skladateľská činnosť Fraňa Dostalíka

Bc. 2008/19  Lukáč M.: Sakrálna tvorba Charlesa Gounoda v období rokov 1850 – 1870

Bc. 2008/20  Majerčáková A.: Rozvoj hudobných schopností detí predškolského veku. (PEP)

Bc. 2008/21  Marjaková M.: Hudba – forma komunikácie

Bc. 2008/22  Mihaliková S.: Operná tvorba Gyacoma Pucciniho.

Bc. 2008/23  Palider R.: Gregoriánsky chorál v slovenských odborných a vedeckých publikáciách po roku 1989

Bc. 2008/24  Pasnišinová S.: Arrigo Boito, opera Mefistofeles

Bc. 2008/25  Pišteková S.: Aplikácia pedagogického konceptu muzikoterapie u detí s poruchami správania

Bc. 2008/26  Pitoráková, V.: Organové festivaly na Slovensku

Bc. 2008/27  Poláčková, A.: História a súčasnosť folklórneho súboru Kysučan

Bc. 2008/28  Pračková M.: Význam opernej reformy Claudia Monteverdiho

Bc. 2008/29  Prusáková M.: Štvorručná hra ako súčasť vyučovacieho procesu na Základnej umeleckej škole

Bc. 2008/30  Púčková M.: Operná reforma Christophera Willibalda Glucka

Bc. 2008/31  Rusnáková A.: Špecifiká v rámci spevov liturgie hodín v Reholi Dominikánov na Slovensku

Bc. 2008/32  Szabóvá S.: Osobnosť PhDr. Márie Potemrovej v hudobnom dianí v Košiciach

Bc. 2008/33  Špiner D.: Vývoj klavíra v kontinuite hudobných dejín

Bc. 2008/34  Tokarčíková, M.: Organové dni J. Grešáka v Bardejove

Bc. 2008/35  Tomľanová, M.: Slovenská organová tvorba 18. a 19. storočia

Bc. 2008/36  Užáková M.: História a súčasnosť detského speváckeho zboru „Vlašanček“ pri Cirkevnej ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch a jeho vplyv na rozvoj osobnosti jeho členov

Bc. 2008/37  Vojtková A.: Interpretácia klavírneho diela ako prejav osobnosti

Bc. 2008/38  Fiasová, D.: Stav liturgickej hudby v dekanáte Stará Ľubovňa a Kežmarok (dodatočne zaregistrovaná)

 

Bc. 2005/1    Marhefka Marián: Organy v regióne Spišská Stará ves

Magisterské práce

Mgr. 2022/1 Bc. Dančo Eugen: Využitie sonatín Muztia Clementiho v umeleckom vzdelávaní v základných umeleckých školách (školiteľ PaedDr. Miriam Matejová, PhD.) 

Mgr. 2022/2 Bc. Gnidová Zuzana: Recepcia nových liturgických spevov v dekanáte Trstená (školiteľ doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.) 

Mgr. 2022/3 Bc. Podkopčanová Anna: Využitie barokovej vokálnej literatúry v štúdiu spevu v ZUŠ (školiteľ Mgr. et Mgr. art. Martina Procházková, PhD.) 

Mgr. 2022/4 Bc. Semaníková Annamária: Vznik a vývoj ruskej a bulharskej speváckej školy (školiteľ PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.) 

Mgr. 2021/1 Bc. Ksenia Argunova: Príprava žiakov klavírneho oddelenia základných umeleckých škôl na verejné vystúpenia so zameraním na zvládnutie trémy (školiteľ doc. Janka Bednáriková, PhD.)

Mgr. 2021/2 Bc. Karolína Haľková: Interpretačná analýza cyklu Malířske studie Zdeňka Fibicha v podaní Radoslava Kvapila a Tomáša Víška (školiteľ prof. MgA. René Adámek)

Mgr. 2021/3 Bc. Azhar Khakimova: Predstavitelia súčasnej skladateľskej tvorby v Kazachstane so zameraním na tvorbu pre deti (školiteľ doc. Janka Bednáriková, PhD.)

Mgr. 2021/4 Bc. Veronika Vonšáková, DiS. art.: Umelecko-pedagogická problematika klavírneho cyklu Můj máj op. 20 Vítězslava Nováka (školiteľ prof. MgA. René Adámek)

Mgr. 2021/5 Bc. Michaela Majtánová: Umelecké telesá pôsobiace na Katolíckej univerzite v Ružomberku so zameraním na súčasnosť (školiteľ PaedDr. Miriam Matejová, PhD.)

Mgr. 2021/6 Bc. Miroslava Mudičková, DiS. art.: Tréma pri speváckom vystúpení a jej prevencia vo vyučovaní spevu na nižšom sekundárnom stupni umeleckého vzdelávania v ZUŠ (školiteľ Mgr. Martina Procházková, PhD.)

Mgr. 2021/7 Bc. Veronika Pekárová: Slovenská populárna detská pieseň vo vyučovaní spevu na primárnom stupni základného umeleckého vzdelávania v ZUŠ (školiteľ Mgr. Martina Procházková, PhD.)

Mgr. 2021/8 Bc. Mária Šimková, DiS. art.: Hudobný život v Sečovciach (školiteľ PaedDr. Miriam Matejová, PhD.)

Mgr. 2021/9 Bc. Kristína Magátová, DiS. art.: Výber piesní z piesňového cyklu ,,Moravská lidová poezie v písních“ Leoša Janáčka očami začínajúceho hlasového pedagóga (školiteľ prof. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.)

 Mgr. 2021/10 Bc. Jana Radvanská, DiS. art.: Využitie muzikálového repertoáru vo vyučovaní spevu v ZUŠ (školiteľ Mgr. Martina Procházková, PhD.)

Mgr. 2021/11 Bc. Jozef Mišenko, DiS. art.: Príprava popových a rockových piesní v anglickom jazyku na hodinách spevu na II. stupni  a v ŠPD v ZUŠ (PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.)

Mgr. 2020/1 Bc. Závacká Katarína: Rozhovory s pamätníkmi ľudovej kultúry obce Osturňa s presahom do hudobno-vzdelávacej praxe v ZŠ (školiteľ PaedDr. Martina Krušinská, PhD.)

Mgr. 2020/2 Bc. Žotániová Kristína: Využitie prírodovedných poznatkov na hodinách hudobnej  náuky na primárnom stupni vzdelávania v ZUŠ v regióne Dolný Zemplín (školiteľ doc. Janka Bednáriková, PhD.)

Mgr. 2020/3 Bc. Gecelovská Michaela: Rozhovory s pamätníkmi ľudovej kultúry v obci Nižná Slaná s presahom do hudobno-vzdelávacej praxe v ZŠ (školiteľ PaedDr. Martina Krušinská, PhD.)

Mgr. 2020/4 Bc. Horvát Jozef: Vplyv Dychového súboru Brodňanka na rozvoj hudobnej kultúry v obci Brodno (školiteľ doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.)

Mgr. 2020/5 BcA. Cigánková Monika, DiS.: Vokální tvorba Vítězslava Nováka se zaměřením na písňový cyklus Jaro op. 52 (PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.)

Mgr. 2020/6 Bc. Drozdová Anna, DiS. art.: Významní pedagógovia v hudobnom školstve v Banskej Bystrici (školiteľ doc. Janka Bednáriková, PhD.)

Mgr. 2019/1 Bc. Budzáková Mária, DiS. art.: Inštruktívna literatúra pre klavír vybraných súčasných slovenských skladateľov (školiteľ prof. MgA. René Adámek)

Mgr. 2019/2 Bc. Forgáčová Jaroslava, DiS. art.: Klavírna tvorba Carla Czernyho a jej uplatnenie v pedagogickej praxi. (školiteľ prof. MgA. René Adámek)

Mgr. 2019/3 Bc. Kormaňáková Andrea: Význam klavírnych škôl v procese elementárneho vyučovania (školiteľ Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.)

Mgr. 2019/4 Bc. Popaďáková Alžbeta: Klavírna tvorba Jana Ladislava Dusíka so zameraním na interpretačný rozbor Sonáty op. 9, č. 1 (školiteľ prof. MgA. René Adámek)

Mgr. 2019/5 Bc. Verešová Annamária, DiS. art: Hudobné osobnosti v Kremnici od roku 1950 (školiteľ PaedDr. Miriam Matejová, PhD.)

Mgr. 2019/6 Bc. Vlasará Mária: Duchovná tvorba Ivana Hrušovského (školiteľ doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.)

Mgr. 2019/7 Bc. Suchá Kristína: Piesňová tvorba W. A. Mozarta a jej využitie vo vyučovaní spevu na ZUŠ (školiteľ Mgr. Martina Procházková, PhD.)

Mgr. 2018/1 Bc. Hercegová Monika: Klavírna tvorba Karola Szymanowského (školiteľ PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD.)
Mgr. 2018/2 Bc. Milčáková Ľudmila, DiS. Art.: Festival sakrálneho umenia Košice v kontexte jeho historického vývoja (školiteľ prof. MgA. René Adámek)
Mgr. 2018/3 Bc. Vajdíková Natália, DiS. Art.: Historický vývoj klavíra a prvé ,,klavírne školy“ (školiteľ Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.)
Mgr. 2018/4 Bc. Pisarčíková Mária: Mariánske antifóny v tvorbe slovenských skladateľov 20. storočia  (školiteľ doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.)
Mgr. 2018/5 Bc. Sobolčíková Lucia, DiS. Art.: Umelecký a pedagogický profil Elišky Pappovej (školiteľ Mgr. art. Mária Detvaj Sedlárová, ArtD.)
Mgr. 2018/6 Bc. Mihalik Gabriela: Klavírna pedagogika a najväčšie osobnosti Konzervatória v Košiciach (školiteľ Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.)
Mgr. 2018/7 Bc. Novikas Anaida: Inštruktívna klavírna tvorba vybraných turkménskych skladateľov a jej využitie vo vyučovacom procese ZUŠ (školiteľ prof. MgA. René Adámek)

Mgr. 2017/1 Capková Martina: Zvukomalebnosť v tvorbe A. Vivaldiho na príklade jeho Štyroch ročných období (školiteľ doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.)

Mgr. 2017/2 Čertík Peter: Píšťalové organy v dekanáte Bojnice a Turčianske Teplice (školiteľ doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.)

Mgr. 2017/3 Formelová Michaela: Cudzojazyčný piesňový repertoár a jeho využitie vo vyučovaní spevu v ZUŠ (školiteľ Mgr. Martina Procházková, PhD.)

Mgr. 2017/4 Fučková Monika: Ján Cikker a jeho odkaz v slovenskej klavírnej tvorbe (školiteľ Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.)

Mgr. 2017/5 Gottsteinová Dana: Poézia slovenských básnikov v tvorbe domácich skladateľov (školiteľ PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD.)

Mgr. 2017/6 Janotková Emília: Klavírna sonáta v tvorbe L. van Beethovena (školiteľ Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.)

Mgr. 2017/7 Juriš Jakub: Ľudové tradície, zvyklosti a piesne hornokysuckých obcí (školiteľ doc. Janka Bednáriková, PhD.)

Mgr. 2017/8 Lucká Stanislava. Prelínanie motívov tradičného folklóru a ľudovej hudby v súčasnej umeleckej tvorbe (školiteľ doc. Janka Bednáriková, PhD.)

Mgr. 2017/9 Nehila Ondrej: Hudobno-dramatický projekt v ZUŠ (školiteľ Mgr. Martina Procházková, PhD.)

Mgr. 2017/10 Pekarčík Peter: Duchovná tvorba talianskych operných skladateľov 19. storočia (školiteľ doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.)

Mgr. 2017/11 Salva Libor: Píšťalové organy v spišskej diecéze postavené po roku 1989 (školiteľ doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.)

Mgr. 2017/12 Turáková Anna: Profesionálni hudobníci pochádzajúci z Lipian (školiteľ PaedDr. Miriam Matejová, PhD.)

Mgr. 2017/13 Vilhanová Monika: Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve po roku 1989 (školiteľ doc. Janka Bednáriková, PhD.)

Mgr. 2016/1   Florišová, A.: História speváckeho oddelenia ZUŠ Púchov a metodické postupov učiteľov spevu.

Mgr. 2016/2   Kentoš, M.: Základná umelecká škola Mária Hemerkovej v Košiciach

Mgr. 2016/3   Kordiaková, M.: Folklór v obci Štefanov nad Oravou

Mgr. 2016/4   Popaďáková, T.: Aplikácia ľudovej kultúry obce Parchovany vo výučbe hudobnej výchovy na druhom stupni Základnej školy v Parchovanoch

Mgr. 2016/5   Vandžurová, M.: Problematika adaptácie začínajúceho učiteľa spevu na ZUŠ

Mgr. 2016/6   Vrúbelová, S.: Kompozície vybraných slovenských skladateľov pre klavírne duo a ich využitie na ZUŠ

Mgr. 2016/7   Dudová Polomská Veronika: cesta opernej speváčky Viery Drietomskej k vyučovaniu muzikálového, populárneho a šansónového spevu.

Mgr. 2015/1    Bačkor, M.: Folklórne tradície v bytčianskom regióne

Mgr. 2015/2    Baldovská, H.: Aplikácia klasickej hlasovej techniky do vyučovania spevu v 1. ročníku oddelenia hudobno-dramatického umenia Konzervatória v Košiciach

Mgr. 2015/3    Bieľaková, M.: Významní klavírni pedagógovia ako porotcovia Študentskej umeleckej činnosti – celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou

Mgr. 2015/4    Duda, N.: Akademické spevácke zbory na Slovensku po roku 1989

Mgr. 2015/5    Reichlová, M.: Klavírne transkripcie vybraných skladateľov a ich uplatnenie v umeleckej a pedagogickej praxi

Mgr. 2015/6    Sameliaková, A.: Johann Sebastian Bach vo vyučovacom procese hry na klavíri na ZUŠ

Mgr. 2015/7    Šnapko, M.: 20. výročie akordeónového orchestra Amandolo

Mgr. 2014/1     Bc. Ilko, M.: Vznik moteta a jeho vývoj do Ars nova

Mgr. 2014/2     Bc. Lezová, M.: Využitie detskej piesne v hudobno – dramatickom pásme u detí v predškolskom veku

Mgr. 2014/3     Bc. Pašková, M.: Amatérsky hudobný život v okrese Liptovský Mikuláš

Mgr. 2014/4     Bc. Pavligová, S.: Reflexia tvorby skladateľa Tadeáša Salvu v slovenskej hudobnej publicistike po roku 1989

Mgr. 2014/5     Bc. Priesolová, M.: Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu v Ružomberku

Mgr. 2014/6     Bc. Pustowková, E.: Kompoziční profil Gazizy Žubanové se zaměřením na instruktivní klavírní tvorbu

Mgr. 2014/7     Bc. Spišáková, M.: Inštruktívna tvorba vybraných maďarských skladateľov druhej polovice 20. storočia

Mgr. 2014/8     Bc. Tóthová, I.: História a súčasnosť výchovných koncertov pre mládež na Slovensku

Mgr. 2014/9     Bc. Uhrinová, M.: Význam klavírnej suity v skladbách autorov 20. storočia

Mgr. 2014/10   Bc. Uličný, T.: Vyučovanie hry na husliach v umeleckom školstve v regiónoch Orava a Turiec

Mgr. 2014/11   Bc. Vargová, H.: Základná umelecká škola v Tisovci

Mgr. 2014/12   Bc. Zuberská – Jantačková, K.: Folklórne dedičstvo obce Habovka a význam zachovávania miestnych tradícii

Mgr. 2014/13   Bc. Ščigulinská, I.: G. G. Nejgauz a jeho pedagogický odkaz v skladbách určených pre primárny stupeň ZUŠ (dodatočne obhájená)

Mgr. 2014/14   Mgr. Valková, K.: Využitie detských piesní v hudobno-dramatickom pásme Zachráňme včeličku

Mgr. 2013/1    Mgr. Balážecová, V.: Spevy v Spišskom graduáli Juraja z Kežmarku

Mgr. 2013/2    Benko, Z.: Béla Bartók ako človek. Neznáma tvár známeho človeka

Mgr. 2013/3    Brišová, I.: Hymny v litrgii na Slovensku

Mgr. 2013/4/I. Bistarová, M.: Problematika počiatočného vyučovania hry na klavíri

Mgr. 2013/4/II.Bistarová, M.: Problematika počiatočného vyučovania hry na klavíri

Mgr. 2013/5    Bírová, P.: Hudobný život v Čadci po roku 2000

Mgr. 2013/6    Čviriková, M.: Ľudová kultúra Púchovskej doliny v predmete hudobná náuka Základnej umeleckej školy Púchov

Mgr. 2013/7    Dančová, L.: Antifóna Rorate coeli v tvorbe skladateľov pôsobiacich na území dnešného Slovenska v 18. a 19. storočí

Mgr. 2013/8    Duda, J.: Adaptácia nápevov prostopinija na slovenský text

Mgr. 2013/9    Fernezová, Z.: Sekvencie v liturgii na Slovensku

Mgr. 2013/10  Forgáčová, M.: Gospelová hudba v liturgii a jej vplyv na formovanie adolescentov

Mgr. 2013/11  Frankovská, P.: Pôsobenie a vplyv ľudovej hudobnej kultúry na žiakov piateho a šiesteho ročníka Základnej školy v Lendaku

Mgr. 2013/12  Gödri, J.: Hudobný život v Rimavskej Sobote po roku 1989

Mgr. 2013/13  Hypiusová (rod. Kulichová), Z.: Folklórne tradície v obci Cigeľ

Mgr. 2013/14/I. Chupáčová, V.: Hra na klavíri detí v predškolskom veku                

Mgr. 2013/14/II.Chupáčová, V.: Hra na klavíri detí v predškolskom veku    

Mgr. 2013/15  Ištván, M.: Predstavitelia medzivojnového organárstva na Slovensku

Mgr. 2013/16  Karcolová, A.: Turčianske kultúrne stredisko – organizátor hudobných  podujatí v Martine

Mgr. 2013/17  Kovalčíková, Z.: Základná umelecká škola v Tatranskej Lomnici

Mgr. 2013/18  Krajčovičová, J.: Špecifiká klasického, populárneho a folklórneho spevu a ich uplatňovanie v metodických postupoch pri rozvíjaní hlasových schopností žiaka na hodinách spevu v ZUŠ

Mgr. 2013/19  Kukľová, M.: Využitie rolového spievania pri práci s ľudovou piesňou v pedagogickom procese v ZUŠ

Mgr. 2013/20  Molová, K.: Umělecký a pedagogický profil Ivana Paloviče

Mgr. 2013/21  Pečíková, J.: Význam Základnej umeleckej školy Frica Kafendu kontexte kultúrneho diania mesta Vrútky

Mgr. 2013/22/I. Poláčková, L.: Klavírne etudy Fryderyka Chopina

Mgr. 2013/22/II.Poláčková, L.: Klavírne etudy Fryderyka Chopina

Mgr. 2013/23  Stanková, G.: Klavírna etuda v 20. storočí a možnosti jej využitia  v pedagogickom procese

Mgr. 2012/1      Bandurová, E.: Interpretačná a pedagogická problematika klavírnych cyklov Detské scény R. Schumanna a Detský kútik C.Debussyho

Mgr. 2012/2      Bohucký, M.: ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove

Mgr. 2012/3      Grivalská, Z.: Príbeh Romea a Júlie v dejinách hudobnej  literatúry

Mgr. 2012/4      Hudeková, M.: Hudobné podujatia organizované v meste Rajec v rokoch 1990 až 2010

Mgr. 2012/5      Ilečko, T.: Louis Moreau Gottschalk - ,,Kreolský Chopin“

Mgr. 2012/6     Jasenčáková, I.: zborový spev na území Vysokých Tatier

Mgr. 2012/7      Molčaniová, M.: ZUŠ v Brezne a jej význam v oblasti kultúrneho diania

Mgr. 2012/8      Pecuchová, K.: ZUŠ M. Vileca v Bardejove

Mgr. 2012/9      Plevák, J.: Píšťalové organy v dekanáte Púchov

Mgr. 2012/10    Vojtková, N.: Význam hlasovej výchovy pre študentov Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Martine

Mgr. 2012/11/I. Žiačiková, J.: Antonín Dvořák-Milostné písně op. 83

Mgr. 2012/11/II.Žiačiková, J.: Antonín Dvořák-Milostné písně op. 83

Mgr. 2012/12    Mikundová, Z.: Operná tvorba Josepha Haydna (dodatočne zaregistrovaná)

Mgr. 2011/1    Bystrianska, L.: Podpoliansky folklór v oblasti Novohrad a jeho transfer do vzdelávacej činnosti

Mgr. 2011/2    Cvancigerová, K.: Možnosti využitia ľudových tradícií regiónu Horná Torysa na základných školách.

Mgr. 2011/3    Ďungelová, M.: Jozef Búda a jeho podiel na formovaní slovenskej  hudobnej kultúry

Mgr. 2011/4    Fukasová, M.: Postoj kňazov a veriacich v dekanáte Spišské Podhradie k aktuálnym problémom liturgickej hudby.

Mgr. 2011/5    Hadryová, J.: Spevníky duchovných piesní Štefana Janovčíka

Mgr. 2011/6    Hanečáková, O.: Vplyv štruktúry repertoáru speváckych zborov na formovanie hudobného vkusu ich členov

Mgr. 2011/7    Hollá, E.: Dejiny ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši

Mgr. 2011/8    Izraelová, D.: význam a prínos speváckych súťaží pre umelecký a pedagogický rast študentov a pedagógov spevu

Mgr. 2011/9    Jakubová, Ľ.: Rozvoj chrámových zborov v Košiciach po roku 1989.

Mgr. 2011/10  Joneková, Z.: Rozvoj tvorivosti detí cez hru na klavíri

Mgr. 2011/11  Klempár, S.: história a súčasnosť speváckeho oddelenia na Konzervatóriu v Košiciach

Mgr. 2011/12  Knapiková, M.: Ľudová hudobná kultúra v obci Plavnica a jej využitie v hudobnovýchovnej praxi základnej školy

Mgr. 2011/13  Lehotská, A.: Hudobný folklór Kysúc so zameraním na Folklórny súbor Kysučan.

Mgr. 2011/14  Lenártová, K.: Služobníci hudobnej stránky liturgie a ich úlohy v dekanáte Bardejov.

Mgr. 2011/15  Mrázová, D.: Život a dielo pátra Petra Peťka

Mgr. 2011/16  Pilná, E.: Interpretácia sopránového partu v oratóriu Mesiáš od G. F. Händla

Mgr. 2011/17  Púčková, M.: Operná reforma Ch. W. Glucka

Mgr. 2011/18  Sajková, A.: Sopránové modlitby v tvorbe skladateľov 19. storočia

Mgr. 2011/19  Sameliaková, E.: Pracovné listy k hudobnej výchove v 7. ročníku ZŠ

Mgr. 2011/20  Sádovská, M.: vznik a vývoj slovenského muzikálu a hudobného filmu

Mgr. 2011/21  Sontágová, J.: Svadobné zvyky v regióne horná Torysa

Mgr. 2011/22  Škrváňová, A.: Oratórium od romantizmu po súčasnosť

Mgr. 2011/23  Šumská, M.: Ženské postavy v singspieloch W. A. Mozarta

Mgr. 2011/24  Ťavodová, J.: Piesňová tvorba B. Martinů a jej využitie v pedagogickom procese v ZUŠ

Mgr. 2011/25  Vagáňová, T.: osobnosti hudobného umenia na Kysuciach

Mgr. 2011/26  Vaňová, M.: Začínajúci učiteľ hudobnej náuky v ZUŠ

Mgr. 2011/27  Vonšáková, J.: Stav liturgickej hudby v dekanáte Námestovo.

Mgr. 2010/1/I.  Barčovská, K:: Tréma a jej vplyv na výkon pri vystúpení klaviristu

Mgr. 2010/1/II. Barčovská, K:: Tréma a jej vplyv na výkon pri vystúpení klaviristu

Mgr. 2010/2/I.  Bíroš, J.: Umelecko-pedagogický profil Juraja Šomorjaiho

Mgr. 2010/2/II. Bíroš, J.: Umelecko-pedagogický profil Juraja Šomorjaiho

Mgr. 2010/3/I.  Bošková, K.: Vývin duchovnej piesne na Slovensku

Mgr. 2010/3/II. Bošková, K.: Vývin duchovnej piesne na Slovensku

Mgr. 2010/4/I.  Čierniková, D.: Wagnerové názory na hudobnú drámu

Mgr. 2010/4/II. Čierniková, D.: Wagnerové názory na hudobnú drámu

Mgr. 2010/5/I.  Čistecká, M.: Klavírna škola pre začiatočníkov Mileny Kurtevy

Mgr. 2010/5/II. Čistecká, M.: Klavírna škola pre začiatočníkov Mileny Kurtevy

Mgr. 2010/6/I.  Čurmová (Danylašová), M.: Úloha pedagóga a rodiča v rámci metódy Suzuki

Mgr. 2010/6/II. Čurmová (Danylašová), M.: Úloha pedagóga a rodiča v rámci metódy Suzuki

Mgr. 2010/7/I.  Drbjaková (Grúňová), B.: Rocková hudba a mládež súčasnosti

Mgr. 2010/7/II. Drbjaková (Grúňová), B.: Rocková hudba a mládež súčasnosti

Mgr. 2010/8     Dudžáková (Balážová), Z.: Analýza a inovačné metódy gitarových škôl

Mgr. 2010/9/I.  Dzurjanin, M.: Stav liturgickej hudby vo vranovskom dekanáte

Mgr. 2010/9/II. Dzurjanin, M.: Stav liturgickej hudby vo vranovskom dekanáte

Mgr. 2010/10   Džurbalová, M.: Predmet cirkevná a chrámová hudba na ZUŠ, konzervatóriách, vysokých školách. Analýza stavu po roku 1989    

Mgr. 2010/11/I. Holečková, V.: Stručný prehľad vývoja opery

Mgr. 2010/11/II.Holečková, V.: Stručný prehľad vývoja opery

Mgr. 2010/12/I. Janoťák, Š.: Nápevy na modlitby veriacich

Mgr. 2010/12/II.Janoťák, Š.: Nápevy na modlitby veriacich

Mgr. 2010/13/I. Jánoš, P.: Organy v Banskobystrickej diecéze (dekanát Žiar nad Hronom)

Mgr. 2010/13/II.Jánoš, P.: Organy v Banskobystrickej diecéze (dekanát Žiar nad Hronom)

Mgr. 2010/14    Ježík, P.: Klavírne súťaže pre deti ZUŠ na Slovensku

Mgr. 2010/15/I. Kopnický, M.: Robert Schumann - Detské scény op. 15

Mgr. 2010/15/II.Kopnický, M.: Robert Schumann - Detské scény op. 15

Mgr. 2010/16/I. Križanová, A.: Rajecká dolina a jej folklórne zvyky

Mgr. 2010/16/II.Križanová, A.: Rajecká dolina a jej folklórne zvyky

Mgr. 2010/17/I. Kurtulíková , S.: Význam hlasovej výchovy pre prax učiteľa hudobnej výchovy na 2. stupni základnej školy

Mgr. 2010/17/II.Kurtulíková , S.: Význam hlasovej výchovy pre prax učiteľa hudobnej výchovy na 2. stupni základnej školy

Mgr. 2010/18/I. Kušnírová, S.: Ľudová hudobná kultúra Krásnej Hôrky a jej okolia

Mgr. 2010/18/II.Kušnírová, S.: Ľudová hudobná kultúra Krásnej Hôrky a jej okolia

Mgr. 2010/19/I. Lesáková (Timková), M.: jednohlasné omšové kompozície slovenských autorov 20. storočia

Mgr. 2010/19/II.Lesáková (Timková), M.: jednohlasné omšové kompozície slovenských autorov 20. storočia

Mgr. 2010/20/I. Lukáč, M.: 45 rokov orchestra Musica Iuvenalis

Mgr. 2010/20/II.Lukáč, M.: 45 rokov orchestra Musica Iuvenalis

Mgr. 2010/21/I. Marcinová, B.: Využitie hudobno – pohybových a inštrumentálnych činností v prípravnom ročníku ZUŠ

Mgr. 2010/21/II.Marcinová, B.: Využitie hudobno – pohybových a inštrumentálnych činností v prípravnom ročníku ZUŠ

Mgr. 2010/22/I. Marjaková, M.: Formy a druhy hudobnej komunikácie

Mgr. 2010/22/II.Marjaková, M.: Formy a druhy hudobnej komunikácie

Mgr. 2010/23/I. Mihaliková, S.: Premiéry slovenských opier na scéne Štátneho divadla v Košiciach

Mgr. 2010/23/II.Mihaliková, S.: Premiéry slovenských opier na scéne Štátneho divadla v Košiciach

Mgr. 2010/24    Nagyová (Horváthová), A.: Hudobná náuka na ZUŠ včera a dnes

Mgr. 2010/25/I. Onderčin, L.: Organové improvizačné cykly Petra Ebena

Mgr. 2010/25/II.Onderčin, L.: Organové improvizačné cykly Petra Ebena

Mgr. 2010/26/I. Palider, R.: Organové festivaly v Trnavskom kraji

Mgr. 2010/26/II.Palider, R.: Organové festivaly v Trnavskom kraji

Mgr. 2010/27    Pasnišinová, S.: Umelecký profil Zboru svätej Cecílie

Mgr. 2010/28/I. Paulíková, L.: F. Chopin a jeho klavírne etudy

Mgr. 2010/28/II.Paulíková, L.: F. Chopin a jeho klavírne etudy

Mgr. 2010/29    Prusáková (Polaščíková), M.: Klavírna pedagogika G. G. Nejgauza

Mgr. 2010/30/I. Rusnáková, A.: Folklórna skupina Raslavičan, jej pôsobenie u nás i v zahraničí

Mgr. 2010/30/II.Rusnáková, A.: Folklórna skupina Raslavičan, jej pôsobenie u nás i v zahraničí

Mgr. 2010/31/I. Špiner, D.: Zvukové možnosti klavíra v hudbe 20. storočia

Mgr. 2010/31/II.Špiner, D.: Zvukové možnosti klavíra v hudbe 20. storočia

Mgr. 2010/32/I. Tokarčíková, M.: Hudobný život v Bardejove po roku 1950

Mgr. 2010/32/II.Tokarčíková, M.: Hudobný život v Bardejove po roku 1950

Mgr. 2010/33/I. Tomľanová, M.: Dějiny varhanářské firmy Kánský – Brachtl od jejího vzniku po současnost

Mgr. 2010/33/II.Tomľanová, M.: Dějiny varhanářské firmy Kánský – Brachtl od jejího vzniku po současnost.

Mgr. 2010/34/I. Užáková, M.: História a súčasnosť detského speváckeho zboru ,,Vlašanček“ pri Cirkevnej ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch a jeho vplyv na rozvoj osobnosti jeho členov

Mgr. 2010/34/II.Užáková, M.: História a súčasnosť detského speváckeho zboru ,,Vlašanček“ pri Cirkevnej ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch a jeho vplyv na rozvoj osobnosti jeho členov

Mgr. 2010/35/I. Vojtková, A.: Interpretačný pohľad na Lisztove rapsódie č. 3 a č. 4

Mgr. 2010/35/II.Vojtková, A.: Interpretačný pohľad na Lisztove rapsódie č. 3 a č. 4

Mgr. 2009/1    Bartoš, M.: História organov vo vybraných obciach stredného Spiša.

Mgr. 2009/2/I. Burášová M.: Hudobné tradície Košíc 17. storočia v zrkadle dobovej tvorby  Daniela Georga Speera.

Mgr. 2009/2/II.Burášová M.: Hudobné tradície Košíc 17. storočia v zrkadle dobovej tvorby Daniela Georga Speera.

Mgr. 2009/3    Čapó, P.: Píšťalové organy popradského dekanátu.

Mgr. 2009/4    Danková P.: Popradský detský zbor.

Mgr. 2009/5    Dilský J.: Pôsobenie dychovej hudby Sviťanka v Podtatranskom regióne.

Mgr. 2009/6    Dudeková J.: Základná umelecká škola Janka Silana v Poprade.

Mgr. 2009/7    Džoganová Viera: detské spevácke zbory Magnólia a Pro Musica

Mgr. 2009/8    Fischerová A.: Tvorivé vyučovanie klavírnej hry žiakov na Základnej umeleckej škole.

Mgr. 2009/9/I. Grejtáková K.: Košický spevácky zbor učiteľov od vzniku po súčasnosť.

Mgr. 2009/9/II.Grejtáková K.: Košický spevácky zbor učiteľov od vzniku po súčasnosť.

Mgr. 2009/10 /I. Hollá (Fedáková), M.: Theodor Hirner. Trnky – Brnky. Využitie klavírneho cyklu v podmienkach ZUŠ.         

Mgr. 2009/10 /II.Hollá (Fedáková), M.: Theodor Hirner. Trnky – Brnky. Využitie klavírneho cyklu v podmienkach ZUŠ.         

Mgr. 2009/11    Hospodárová Ružena: Stav liturgickej hudby vo vybraných farnostiach Michalovského dekanátu.

Mgr. 2009/12/I. Jakimová V.: Vybraná klavírna tvorba Johanna Sebastiana Bacha a jej interpretácia v ZUŠ.

Mgr. 2009/12/II.Jakimová V.: Vybraná klavírna tvorba Johanna Sebastiana Bacha a jej interpretácia v ZUŠ.

Mgr. 2009/13    Kamenická M.: Chorus Minor – Miešaný komorný spevácky zbor pri ZUŠ v Levoči.

Mgr. 2009/14    Kamenický D.: Dejiny Základnej umeleckej školy v Levoči.

Mgr. 2009/15/I. Karhútová E.: Hudobný skladateľ Milan Novák a jeho klavírna tvorba.

Mgr. 2009/15/II.Karhútová E.: Hudobný skladateľ Milan Novák a jeho klavírna tvorba.

Mgr. 2009/16    Knoteková L.: Prínos Štátneho divadla v Košiciach pri edukácii detí a mládeže v rokoch 1990 – 2005.

Mgr. 2009/17/I. Kočišová K.: Základná umelecká škola v Poprade v kontexte s hudobným životom na Slovensku.

Mgr. 2009/17/II.Kočišová K.: Základná umelecká škola v Poprade v kontexte s hudobným životom na Slovensku.

Mgr. 2009/18/I. Kopnický M.: Úvodný spev v adventnom a vianočnom období  v súčasnej omšovej liturgii na Slovensku.

Mgr. 2009/18/II.Kopnický M.: Úvodný spev v adventnom a vianočnom období v súčasnej omšovej liturgii na Slovensku.

Mgr. 2009/19/I. Kȍltȍová A.: Interpretačné problémy klavírnych sonát Fryderyka Chopina.

Mgr. 2009/19/II.Kȍltȍová A.: Interpretačné problémy klavírnych sonát Fryderyka Chopina.

Mgr. 2009/20    Labajová J.: Interpretačný pohľad na dielo Eduarda Hagerupa Griega – Klavírna sonáta e mol op. 7

Mgr. 2009/21    Lofajová M.: Duchovná tvorba Víťazoslava Kubičku.

Mgr. 2009/22/I. Maľáková, L.: Umelecký vývoj folklórneho súboru Vagonár.

Mgr. 2009/22/II.Maľáková, L.: Umelecký vývoj folklórneho súboru Vagonár.

Mgr. 2009/23    Marcinčáková J.: Hudobný život v Sobranciach do roku 2008.

Mgr. 2009/24    Maruškaničová A.: Pôsobenie Mikuláša Moyzesa a jeho prínos pre hudobný život Prešova.

Mgr. 2009/25    Pavlechová A.: Prvé významné osobnosti slovenskej speváckej školy.

Mgr. 2009/26    Petriľaková Z.: Gregoriánsky chorál na Slovensku.

Mgr. 2009/27/I. Sallai Z.: Contagio Amoris a kontexte tvorby Norberta Bodnára.

Mgr. 2009/27/II.Sallai Z.: Contagio Amoris a kontexte tvorby Norberta Bodnára.

Mgr. 2009/28    Soós P.: Romantická piesňová tvorba F. Schuberta, R. Schumanna a jej uplatnenie v pedagogickej praxi.

Mgr. 2009/29/I. Svaljavčíková V.: Špecifiká výučby klavírnej hry v základnej umeleckej škole.

Mgr. 2009/29/II.Svaljavčíková V.: Špecifiká výučby klavírnej hry v základnej umeleckej škole.

Mgr. 2009/30    Šabla M.: Prezentácia a uplatnenie akordeónu v súčasnosti na Slovensku.

Mgr. 2009/31    Šterbáková, E.: Práca s Ľudovou hudbou „Špjevanka“ na ZUŠ v Spišskej Novej Vsi.

Mgr. 2009/32/I. Tarcaliová B.: Význam alternatívnych klavírnych škôl v rozvoji elementárneho hudobného vnímania žiakov.

Mgr. 2009/32/II.Tarcaliová B.: Význam alternatívnych klavírnych škôl v rozvoji  elementárneho hudobného vnímania žiakov.

Mgr. 2009/33    Tomášiková Z.: Hudobný folklór Slovákov v Padine.

Mgr. 2009/34    Tomko V.: Tvorivý prístup k vyučovaniu hry na trúbke a ostatných hudobných nástrojoch používaných v dychových orchestroch.

Mgr. 2009/35    Tomková G.: Hudobná tvorba Petra Breinera.

Mgr. 2009/36    Tóth V.: osobnosť Bartolomeja Urbanca so zreteľom na vokálnu tvorbu.

Mgr. 2009/37    Tóthová A.: Muzikál ako tvorivá dramatická činnosť vo vyučovacom  procese Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach.

Mgr. 2009/38    Vladyková I.: Opereta v Prešove, stále živý produkt.

chýba                Hauková, J.: Využitie hudobno-folklórnych tradícií z obce Zuberec vo vyučovacom procese na ZŠ.

Mgr. 2008/1   Dávidíková Anna: Vývoj hudobného života v obci Belá

Mgr. 2008/2   Galovics Róbert: Vokálna tvorba Ladislava Holoubka

Mgr. 2008/3   Hrtús, M.: Živá ľudová tradícia v liturgických spevoch v regióne Horné Kysuce.

Mgr. 2008/4   Jusková Katarína: Detská opera na Slovensku v posledných dvoch desaťročiach.

Mgr. 2008/5   Kardošová Katarína: Detské piesňové cykly vo vyučovacom procese na Základných umeleckých školách

Mgr. 2008/6   Kováčová (Petrovičová) K.: Faustovské inšpirácie v hudbe

Mgr. 2008/7   Leščenková Dana: Interpretáciu vokálnej hudby 17 a polovice 18. storočia.

                         Masaryk Martin: Javisková tvorba Igora Stravinského

Mgr. 2008/8   Patrnčiaková, Z.: Ľudové vokálno-inštrumentálne súbory v Terchovej  a ich tradície.

Mgr. 2008/9   Považská Vladimíra.: Problematika hlasovej výchovy a využitie súčasných trendov v rámci vyučovacieho procesu na I. stupni ZUŠ.

Mgr. 2008/10 Pristachová Mária: Stav liturgickej hudby v dekanáte Martin.

Mgr. 2008/11 Reguly Zdeno: Vývoj cirkevnej hudby na hornej Orave po roku 1989

Mgr. 2008/12 Vislocký Zdenko: Piesňová tvorba predstaviteľov Slovenskej národnej hudby a jej uplatnenie v podmienkach Základnej umeleckej školy.

Mgr. 2007/1    Asadi Azad Martina: Interpretačný pohľad na dielo Roberta Schumanna: Viedenské Fašiangy op. 26

Mgr. 2007/2    Hrbčeková Ševcová Jana: Tadeáš Salva – život a dielo.

Mgr. 2007/3    Jeleneková Mária: Využitie Bachových chorálov zo zbierky Orgelbȕchlein v katolíckej liturgii.

Mgr. 2007/4    Klima Michal: Počítačový notačný midi softvare a jeho využitie v pedagogickej praxi

Mgr. 2007/5    Kollár, Š.: Ľudová hudba v okolí Starej Ľubovne.

Mgr. 2007/6    Kováčová (Petrovčíková), K.: Faustovské inšpirácie v hudbe

Mgr. 2007/7    Kubov Ján: Franz Xaver Sȕsmayer (ne)známy žiak W. A. Mozarta

Mgr. 2007/8    Lipjáková Daniela: Nové trendy vo vyučovaní hudobnej výchovy

Mgr. 2007/9    Lormanová Adela: profil hudobného skladateľa a pedagóga Norberta Bodnára.

Mgr. 2007/10  Masaryková Zuzana: Využitie gregoriánskeho chorálu v súčasnej liturgii na Slovensku.

Mgr. 2007/11  Pašková Mária:  Stav liturgickej hudby na Liptove.

Mgr. 2007/12  Záhradníková, V.: Slovenský hudobný folklór v klavírnej tvorbe B.Bartóka.

chýba             Uhrinová, Z.: Folklórny život Podpoľania.

Mgr. 2006/1   Grichová Sláva: Hudba v médiách na Slovensku.

Mgr. 2006/2    Hricková Katarína: Príbeh Orfea a Euridiky v dejinách hudobného divadla.

Mgr. 2006/3    Jurčacková Alena: Heroina v opere

Mgr. 2006/4    Juricová Zuzana: Hudobný život v Nitre v rokoch 1850-1950

Mgr. 2006/5    Koledová Mária: Význam a využitie mezzosopránových partov v tvorbe G. Rossiniho a výchova rossiniovského mezzosopránu.

Mgr. 2006/6    Kovalíková Slávka: Cirkevná hudba v Sabinove

Mgr. 2006/7    Mihalová Monika: Ženy skladateľky v histórii svetovej a slovenskej hudby.

Mgr. 2006/8    Rišková Mária: Historický vývoj flauty a jej využitie na hodinách Hv na ZŠ a ZUŠ.

Mgr. 2006/9    Stašová Eva: Slávne sopranistky v histórii SND

Mgr. 2006/10  Szȕcsová Katarína: Rozvíjanie viachlasu na hodinách hudobnej výchovy na základnej škole.

Mgr. 2006/11  Želonka Michal: Významní tenoristi v SND a ich prínos pri budovaní slovenskej speváckej školy.

Mgr. 2005/1    Dravecká Miroslava: Dejiny cirkevného – hudobného školstva v Levoči so zameraním na 19. a 20. storočie

Mgr. 2005/2    Sosková – Bittová Jana: Príroda v dielach hudobných skladateľov (od staroveku po romantizmus)

Mgr. 2005/3    Spišská Slavomíra: Duchovná tvorba Jána Levoslava Bellu

Mgr. 2005/4    Valluš Juraj: Viachlasné omšové kompozície slovenských skladateľov 20. storočia

Mgr. 2005/5    Zigová Oľga: Osobnosť Frica Kafendu so zameraním na klavírnu tvorbu

chýba              Ondáš Roman: Dejiny Základnej umeleckej školy v Krompachoch

chýba              Pavličko Peter: Cirkevná hudba v Spišskej Belej v 20. storočí

chýba              Kútniková Ivana (U1):

chýba              Palfiová, B.: Gregoriánsky chorál v spevníku „Manuale liturgicum“ F. Žaškovského.

chýba              Rothová, Z.: Gregoriánsky chorál na Slovensku od jeho obrodenia v 19. stor.

Mgr. 2004/1    Koppalová Gabriela ( U 3 ): Dejiny Slovenského spevokolu v Martine

Mgr. 2004/2/I. Kubaská Michaela: Gregoriánsky chorál v predkoncilových katolíckych spevníkoch a kancionáloch z 19. a 20. storočia

Mgr. 2004/2/II.Kubaská Michaela: Gregoriánsky chorál v predkoncilových katolíckych spevníkoch a kancionáloch z 19. a 20. storočia

Mgr. 2004/3    Personová Miroslava: Rozvoj rytmického cítenia žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl

Mgr. 2004/4    Štítová Anna: Intonačné činnosti na ZŠ v ročníku 1. - 5. na hodinách hudobnej výchovy

Mgr. 2004/5    Švaralová Petra: Náuková a praktická príprava pre štúdium hudobnej výchovy na PF KU v Ružomberku

Mgr. 2004/6    Žemberová Zuzana: Slovenské interpretačné umenie na prelome 20. a 21. storočia so zameraním na spev                     

chýba              Gočalová Marta (U1):

Mgr. 2003/1   Vangelová Lucia (U1): Rozvoj hudobnosti dieťaťa ako základný predpoklad pre chápanie hudby

Mgr. 2002/1   Macková Erika: Vokálna tvorba Mikuláša Schneidra - Trnavského

chýba             Berešová, I.: Spevník náboženských piesní pre I. stupeň ZŠ.

Mgr. 2001/1/I.  Egedyová Mária: Osobnosť Dezidera Kardoša so zreteľom na jeho klavírnu tvorbu

Mgr. 2001/1/II. Egedyová Mária: Osobnosť Dezidera Kardoša so zreteľom na jeho klavírnu tvorbu

Mgr. 2001/2     Gabučová Viktória: Uplatnenie akordeóna na slovenských ZUŠ so zameraním na ZUŠ Michala Vileca v Bardejove

Mgr. 2001/3     Hatalová – Bažíková Jana: Podiel hudby a hudobnej výchovy na formovaní osobnosti mladého človeka

Mgr. 2001/4     Juráš Michal: Severoslovenské organy a ich zvláštny vzťah k oravskému regiónu a k obci Pucov

Mgr. 2001/5     Kapec, R.: Mládežnícky katolícky spevník. Mládežnícke spevy v obnovenej liturgii na Slovensku.

Mgr. 2001/6     Lipovská – Kotríková Mariana: Ján Cikker a jeho klavírna tvorba

Mgr. 2001/7     Pavlík Martin: Organy na strednom Považí a ich súčasný stav

Mgr. 2001/8     Piškaninová Štefánia (U1): Nositelia ľudových tradícii – Dedinská folklórna skupina Kudzeľ – Dlhé nad Cirochov

Mgr. 2001/9     Sameliaková Adriana (U1): K dejinám detského folklórneho súboru Pilsko

Mgr. 2001/10   Somorová Monika: Učebnica hudobnej výchovy pre 8. ročník základnej školy a jej vplyv na inováciu hudobnovýchovného procesu

Mgr. 2001/11   Sviteková Mária: Hudobné záujmy, postoje a tvorivosť mladých ľudí

Mgr. 2000/1  Briestenská Mária (U1): Hudobná výchova na 1. stupni ZŠ

Mgr. 2000/2  Kešeľáková Martina: Náboženská pieseň pre 1. až 4. ročník v základnej cirkevnej škole

Mgr. 2000/3  Mareková Veronika (U1): Hudobný život v Zamagurí a detské folklórne súbory

Mgr. 2000/4  Martinková Monika (U1): Ľudová pieseň vo vyučovaní hudobnej výchovy na 1. stupni základnej školy

Rozširujúce štúdium (3-ročné)

ZP 2021/1 Mgr. Dominika Fraňová: História a súčasnosť organového oddelenia Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom (školiteľ doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková., PhD.)

ZP 2021/2 Mgr. Marek Jamrich: Symbolizmus hudobnej reči v Lipských choráloch Johanna Sebastiana Bacha (školiteľ prof. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.)

ZP 2021/3 Mgr. Mária Vlasatá: Stefka Palovičová – korepetítor a pedagóg (školiteľ PaedDr. Miriam Matejová, PhD.)

ZP 2021/4 Mgr. Monika Vilhanová: Charakteristika vybraných ZUŠ v regióne Podpoľanie so zameraním na profily klavírnych oddelení (školiteľ Mgr. art. Tomáš Matis, ArtD.)

ZP 2021/5 Mgr. Gabriel Kopilec: Využitie vybraných moderných prístupov pri výučbe spevu v ZUŠ (školiteľ PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.)

ZP 2020/1 Mgr. Borievková Vladimíra: Osvojenie si základných technických návykov na príkladoch inštruktívnej klavírnej tvorby A. Albrechta, Š. Németha-Šamorínskeho a J. Zimmera (školiteľ Mgr. Art. Tomáš Matisz, ArtD.)

ZP 2020/2 Mgr. Grichová Jarmila: Vývoj baletu v tvorbe Igora Stravinského (školiteľ doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.)

ZP 2020/3 Mgr. Popaďáková Alžbeta: História Medzinárodného organového festivalu v Košiciach a jeho prínos pre slovenské organové umenie (školiteľ doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková., PhD.)

ZP/ 2018/5 Mgr. KONUŠIKOVÁ Veronika: práca chýba v databáze

ZP 2018/1 Mgr. PEKARČÍK Peter: Franz Schubert: Die schöne Müllerin, op. 25 (D. 795) – interpretačné aspekty piesňového cyklu (školiteľ Mgr. et Mgr. Martina Procházková, PhD.)

ZP 2018/2 Mgr. TIMKOVÁ Silvia: Hudobný život v Turčianskych Tepliciach so zameraním na súčasnosť (školiteľ PaedDr. Miriam Matejová, PhD.)

ZP 2018/3 Mgr. HAVIAROVÁ Elena: Letné semináre pre učiteľov hry na klavíri EPTA (školiteľ PaedDr. Miriam Matejová, PhD.)

ZP 2018/4 Mgr. CAPKOVÁ Martina: Rozdielnosť prístupu v poňatí Detského kútika C. Debussyho v interpretáciách u W. Giesekinga, I. Hurníka a I. Moravca (školiteľ Prof. mgA. René Adámek)

ZP 2016/1 Mgr. ANDERKOVÁ Kvetoslava: Stav liturgickej hudby vo vybraných farnostiach dekanátu Solivar

ZP 2016/2 Mgr. DUBOVEC Branislav: Antonio Vivaldi – skladateľ a pedagóg

ZP 2015/1/I. Mgr. ŠULOVÁ, Zuzana: Vývoj a tradície zborového spevu v Brezne

ZP 2015/1/II. Mgr. ŠULOVÁ, Zuzana: Vývoj a tradície zborového spevu v Brezne

ZP 2015/2 Mgr. Zuzana Kolejáková: Pedagogická interpretácia hudobného diela na hodinách hudobnej náuky v ZUŠ

ZP 2011/1       Mgr. HADRYOVÁ Jana: Spevníky duchovných piesní Štefana Janovčíka  (školiteľ Doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková., PhD.)

BC
MGR
Roz
bottom of page